Účtovný výkaz

KSL, s.r.o. (IČO: 44754370) vykonala dňa 08.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2022812220_IR_2011_2034145782012.TIF