Účtovný výkaz

KSL, s.r.o. (IČO: 44754370) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2022812220_IR_2011_2034145772012.TIF