Účtovný výkaz

KSL, s.r.o. (IČO: 44754370) vykonala dňa 25.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2022812220_IR_2010_615_2011_528103.TIF